Läromedelsserie i matematik

Exponent 1A och Exponent 2A är en läromedelsserie för de yrkesförberedande programmen. Didacta har fått äran att formge, vara bildredaktör samt illustrerat och fotograferat ett flertal bilder till dessa omfattande böcker. De innehåller olika uppgiftstyper, tester, övningar, problemlösningar med mera. Så pass gedigna böcker kräver exempelvis tydliga rubriker och färgplattor för att skapa struktur för eleverna. Eftersom böckerna riktar sig till alla yrkesprogram, vilket är en bred målgrupp, har det varit ett utmanande och spännande arbete. Fridha har försökt att ha både ungdomar från såväl Barn- och fritidsprogrammet som Fordons- och transportprogrammet i åtanke när hon valt färg, form och fotografier och som alltid i tätt samarbete med författare och redaktör!

Författare: Exponent 1A – Lars-Göran Johansson och Tommy Olsson.
Exponent 2A – Sören Hector och Tommy Olsson

exponent_bocker
exp2a2_cover

Nya Exponent är anpassade efter de ämnes- och kursplaner som börjar gälla 1 juli 2021.

  • En mycket tydlig struktur som underlättar för dina elever.
  • Med uppgifter anpassade till karaktärsämnena för alla tolv program.
  • Mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad.
  • Många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sex matematiska förmågorna.
  • Återkommande kunskapskontroller.
exp1a2_k05_166_1
exp1a2_k06_270_1

"Kausalitet

Kausalitet är ett orsakssamband mellan två korrelerade faktorer där den ena direkt påverkar den andra.

Exempel: Ett exempel på en korrelation där det också finns en kausalitet (orsakssamband) är längd och ålder hos barn. Ju äldre barnet är, desto längre är barnet.

På vintern är det fler som halkar och slår sig och fler som tänder stearinljus. Dessa faktorer är korrelerade. Det man inte kan säga är att tända ljus får fler att halka. Det finns en korrelation mellan tända stearinljus och halkskador, men ingen kausalitet. Medan vintern är en gemensam faktor som orsakar både halare väglag och att fler ljus tänds."

Dela gärna på era sociala medier:

symboldidacta_hd

DIDACTA • Produktionsbyrå

Drottensgatan 2

222 23 Lund

symboldidacta_hd

KONTAKT

DIDACTA | Produktionsbyrå | Drottensgatan 2 | 222 23 Lund | info@didacta.se

Faktureringsadress: Didacta Förlag AB | Hyllevägen 6 | 233 76 Klågerup

Organisationsnummer: 556895-5966 | Vår integritetspolicy