Verksamhetsrapport, ISU 2023

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) bildades 2006 och är en etablerad samverkansplattform, som ägs till lika delar av Malmö stad och Malmö universitet. Dess syfte är att öka samverkan om hållbar stadsutveckling genom ett tätare utbyte av forskning, kunskapsunderlag och erfarenheter. Institutet avslutas 31 december 2023.

Varje år presenterar de sin verksamhetsrapport på hemsidan och vi fick uppdraget att ta fram även 2023 års rapport som tyvärr är den sista någonsin.

Den grafisk formgivningen baserades på förra årets rapport. Institutet för hållbar stadsutveckling har en tydlig och fin grafisk profil med härliga färger – ett riktigt roligt projekt från början till slut.

Redaktörer: Lotta Solding, Ordspråk och Birgitta Vitestam, Malmö universitet

Form: Fridha Henderson, Didacta

Foto: Fotograf Christian Andersson (Apelöga), Jonny Andersson, Werner Nystrand, Malin Palm, Patrik Renmark och Malmö stad.

Bilden ovan är beskuren.

160721_anonymstad_0724_1200x800_didacta_isu

"Vi ser på hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv samt arbetar i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål."

ISU_logotyper-02-2

Dela gärna på era sociala medier:

symboldidacta_hd

DIDACTA • Produktionsbyrå

Drottensgatan 2

222 23 Lund

symboldidacta_hd

KONTAKT

DIDACTA | Produktionsbyrå | Drottensgatan 2 | 222 23 Lund | info@didacta.se

Faktureringsadress: Didacta Förlag AB | Hyllevägen 6 | 233 76 Klågerup

Organisationsnummer: 556895-5966 | Vår integritetspolicy