Verksamhetsrapport, ISU

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) bildades 2008 och är en etablerad samverkansplattform, som ägs till lika delar av Malmö stad och Malmö universitet. Dess syfte är att öka samverkan om hållbar stadsutveckling genom ett tätare utbyte av forskning, kunskapsunderlag och erfarenheter.

Varje år presenterar de sin verksamhetsrapport på hemsidan och vi fick uppdraget att ta fram 2022 års rapport.

Den grafisk formgivningen baserades på tidigare rapporter, men vi fick till vis del fria händer. Vi var inte begränsade när det gällde sidantal på grund av att rapporten endast ska presenteras digital och inte tryckas, så vi öste på! Varje ny del fick bland annat en tydlig start med ett stort foto.

Institutet för hållbar stadsutveckling har en tydlig och fin grafisk profil med härliga färger – ett riktigt roligt projekt från början till slut.

 

Redaktörer: Lotta Solding, Ordspråk och Linda Lill, Malmö universitet

Form: Fridha Henderson, Didacta

Foto: Jonny Andersson, Bojana Lukac, Malmö stad/Apelöga, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

Bilden ovan är beskuren.

211023__0160_malmo_jpg

"Vi ser på hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv samt arbetar i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål."

ISU_logotyper-02-2

Dela gärna på era sociala medier:

symboldidacta_hd

DIDACTA • Produktionsbyrå

Drottensgatan 2

222 23 Lund

symboldidacta_hd

KONTAKT

DIDACTA | Produktionsbyrå | Drottensgatan 2 | 222 23 Lund | info@didacta.se

Faktureringsadress: Didacta Förlag AB | Hyllevägen 6 | 233 76 Klågerup

Organisationsnummer: 556895-5966 | Vår integritetspolicy